Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο

210 940 1700

Περιβαντολογικός σχεδιασμός προϊόντος:

  • Sleep Mode – Τα περισσότερα μοντέλα της Waterlogic περιλαμβάνουν την λειτουργία «sleep mode» για μείωση της ενεργειακής κλάσης.
  • Χαμηλή ενεργειακή κλάση – Οι συσκευές είναι σχεδιασμένες για χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.
  • Μηχανισμός αποφυγής διαρροής νερού. – Ο μηχανισμός αποφυγής διαρροής ο οποίος υπάρχει στα περισσότερα προϊόντα της Waterlogic, διαφέρει αναλόγως το μοντέλο, αποτρέπουν την διαφυγή νερού στην περίπτωση διαρροής.

Ενεργά στοιχεία για το περιβάλλον

  • Compressors – Ο συμπιεστής που χρησιμοποιεί η Waterlogic συμβάλλει στο να μην καταστρέφεται το όζον με την χρήση της ψυκτικής ουσίας R134a που είναι φιλική προς το περιβάλλον. Νέες και ακόμα φιλικότερες ψυκτικές ουσίες εξετάζονται και ελέγχονται καθημερινά όπως είναι το CO2.
  • Ανακυκλώσιμα – Όλα τα πολυμερή υλικά, ατσάλια, λάμπες UV και η συσκευασία που χρησιμοποιείται στις συσκευές της είναι πλήρως ανακυκλώσιμες. Όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται από την Waterlogic είναι μη χημικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Οι συσκευές της Waterlogic κατασκευάζονται το 80% από ανακυκλώσιμα εξαρτήματα.

Πιστοποιήσεις και οδηγίες για την πιστοποίηση της εταιρείας

  • Πιστοποίηση εταιρείας – ISO 9001 και CE: Επιπλέον με άλλες πιστοποιήσεις, τα προϊόντα της Waterlogic φέρουν σχετικές πιστοποιήσεις σχετικά με το περιβάλλον συμπεριλαμβανομένου το πιστοποιητικού με την σήμανση CE . Σχετικές αναφορές όπου φαίνεται ότι το προϊόν είναι συμμορφούμενο με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις των σχετικών φορέων υγείας, ασφάλειας και νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Waterlogic ξεκινάει διαδικασίες για την απόκτηση πιστοποιητικών ISO 14001 και OHSAS 18000, τα οποία δίνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την διαχείριση του συστήματος περιβάλλοντος, ένα εργαλείο στο να βοηθήσει τον οργανισμό στην εφαρμογή νέων τεχνικών για το περιβάλλον με σκοπό την συστηματική βελτίωση των αποδόσεων για το περιβάλλον. Εγκριση WRAS – WRc-NSF Ltd. Πιστοποιεί ότι το προϊόν δεν προκαλεί απώλεια νερού από ακατάλληλη χρήση ή αλόγιστη κατανάλωση
  • ROHS/WEEE Οδηγία – Όλα τα ηλεκτρονικά μέρη και καλώδια μέσα στα προϊόντα της Waterlogic είναι συμβατά. Η Waterlogic επίσης ανταποκρίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Οδηγία σχετική με την συλλογή, αποκατάσταση, ανακύκλωση συσκευής. RoHS συμμόρφωση δεν εικάζεται, αλλά ελέγχεται από ένα τρίτο εργαστηριακό μέλος έτσι ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες. Ανταλλακτικά μέρη, συμπεριλαμβανομένου βαμένα ανταλλακτικά μέρη, έχουν επίσης ελεγχθεί και είναι πλήρως συμμορφούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του RoHS.