Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο

210 940 1700

 • Ο οργανισμός WWF (World Wildlife Foundation) εκτιμά ότι 1,5 εκατομμύριο τόνοι πλαστικού, χρησιμοποιούνται παγκοσμίως κάθε χρόνο, για τα μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού.
 • Σύμφωνα με το Earth Policy Institute 1,5 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου απαιτούνται για την κατασκευή πλαστικών μπουκαλιών κάθε χρόνο, αρκετά για να τροφοδοτήσουν με καύσιμα 1.000 αυτοκίνητα για ένα χρόνο.
 • Σύμφωνα με τον Food and Agriculture Organisation (FAO) των Ηνωμένων Εθνών τα εμφιαλωμένα νερά δεν έχουν μεγαλύτερη θρεπτική αξία από το νερό της βρύσης
 • Μεταφέροντας εμφιαλωμένο νερό από οποιοδήποτε μακρινό σημείο έχει σαν αποτέλεσμα την κατανάλωση αρκετών καυσίμων και την απελευθέρωση χιλιάδων τόνων επιβλαβών ρύπων. 22 εκατομμύρια τόνοι εμφιαλωμένου νερού μεταφέρεται κάθε χρόνο από τον τόπο παραγωγής του, είτε ακτοπλοϊκώς, είτε με τρένο, είτε αεροπορικώς, είτε μέσω ξηράς.
 • Το εμφιαλωμένο νερό το οποίο μεταφέρεται και/ή αποθηκεύεται, χρειάζεται χαμηλές θερμοκρασίες, οπότε απαιτείται κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Μεγάλες ποσότητες ενέργειας χρησιμοποιούνται και κατά την εμφιάλωση του νερού σε ολόκληρη την Αμερική και γενικά στο κόσμο.
 • Ενέργεια απαιτείται επίσης για την απομάκρυνση των άδειων μπουκαλιών νερού, είτε μέσω της ανακύκλωσης, είτε μέσω σκουπιδιών.
 • Το εμφιαλωμένο νερό μπορεί να μην είναι ασφαλέστερο ή υγιεινότερο από το νερό της βρύσης, σε πολλές χώρες, παρόλα αυτά πουλιέται 1000 φορές ακριβότερα.
 • Ουσιαστικά το 90% ή και περισσότερο, του κόστους εμφιαλωμένου νερού πηγαίνει σε πράγματα που δεν αφορούν νερό το ίδιο , όπως – εμφιάλωση, συσκευασία, μεταφορά, διαφήμιση, λιανική πώληση, και άλλα έξοδα και κέρδη.
 • Σύμφωνα με το Climate Action Network, όταν κάποιες πλαστικές φιάλες καίγονται μαζί με άλλα σκουπίδια, κάτι που συνηθίζεται από τις περισσότερες δημοτικές αρχές, απελευθερώνεται τοξικό χλώριο, πιθανόν και διοξίνες, στον αέρα, ενώ βαρέα μέταλλα ανιχνεύονται στην στάχτη. Το Container Recycling Institute (CRI) εκτιμά ότι τροφοδοτώντας την αμερικάνικη αγορά με εμφιαλωμένο νερό για ένα χρόνο, καταναλώνονται περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, τα οποία είναι αρκετά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για πάνω από 250.000 σπίτια ή είναι αρκετά να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο για 100.000 αυτοκίνητα για έναν ολόκληρο χρόνο.
 • Το Container Recycling Institute (CRI) εκτιμά ότι το 90% των πλαστικών μπουκαλιών καταλήγει στα σκουπίδια.
 • Το πλαστικό υπολογίζεται ότι καλύπτει το 25% του συνολικού όγκου των υλικών που στέλνονται στους τόπους περισυλλογής σκουπιδιών κάθε χρόνο και το πλαστικό χρειάζεται περισσότερο από 1.000 χρόνια να αποσυντεθεί. Τα πλαστικά είναι ο πιο γρήγορα αναπτυσσόμενος τομέας, ειδικά σε ότι αφορά το νερό και πρόσφατα κατέλαβε το 25% του συνολικού όγκου των υλικών που φθάνουν στις χωματερές κάθε χρόνο
 • Το νερό της βρύσης διανέμεται μέσω ικανοποιητικών και ασφαλών έργων υποδομής.
 • Το 40% περίπου των εμφιαλωμένων νερών ξεκινά ως νερό βρύσης.
 • Λιγότερο από το 5%, αναφορικά με τα πλαστικά απόβλητα, ανακυκλώνεται κάθε χρόνο