Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο

210 940 1700

Aντικαθιστώντας τα μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού με μία συσκευή Waterlogic συμβάλλεται σημαντικά στην μείωση των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον.

Οι συσκευές Waterlogic αντικαθιστώντας τα πλαστικά μπουκάλια του εμφιαλωμένου νερού συμμετέχουν ουσιαστικά και ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

  • Μειώνεται η κατανάλωση καυσίμων, καθώς και η κυκλοφοριακή συμφόρηση που δημιουργείται κατά την μεταφορά των πλαστικών μπουκαλιών, με αποτέλεσμα την μειωμένη εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα
  • Εξαλείφεται η άσκοπη χρήση πλαστικών μπουκαλιών, τα οποία μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν μόνο 4-5 φορές
  • Εξαλείφεται η κατανάλωση απορρυπαντικών που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μπουκαλιών

Τα συστήματα βελτίωσης πόσιμου νερού της Waterlogic παρουσιάζουν μία ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, εναλλακτική σε σχέση με το εμφιαλωμένο νερό!