Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο

210 940 1700

Υπάρχουν πολυάριθμες περιβαντολλογικές οργανώσεις, μεμονωμένοι καταναλωτές, επιχειρήσεις και τοπικές κυβερνητικές αρχές που μετέχουν στο κίνημα ενάντια στην χρήση του εμφιαλωμένου νερού. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε :

Σκέψου εκτός μπουκαλιού – http://www.drinktap.org

UNICEF & Tap Project – http://www.tapproject.org/

Refill Not L andfill – http://www.refillnotlandfill.org/