Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο

210 940 1700

Η εταιρεία Waterlogic πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα προωθήσει ένα πρόγραμμα δωρεάς, στο οποίο για κάθε συσκευή που πουλήθηκε το έτος 2007, θα δίνεται $1 σε σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών της Κίνας όπου το νερό δεν είναι πόσιμο.

Πόσιμο νερό θα παρέχεται σε ολόκληρο το σχολείο διαμέσου εξίσου της ανάπτυξης συστήματος βελτίωσης πόσιμου νερού και την εγκατάσταση συσκευής Waterlogic στον λειτουργικό χώρο.Η Waterlogic έχει έναν ιδιαίτερο πασιφανές δεσμό με την Κίνα καθώς εκεί βρίσκεται το εργοστάσιο κατασκευής της και είναι ευχαριστημένη που οι προσπάθειες για τις δωρεές της για το έτος 2007 έχουν εφαρμοσθεί σε αυτήν την περιοχή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα καθώς επίσης ενημερώσεις για την πρόοδο του θα είναι διαθέσιμες στο εγγύς μέλλον..