Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο

210 940 1700

Η Waterlogic είναι μία περιβαντολλογικά συνειδητοποιημένη εταιρεία η οποία εξασφαλίζει τη σωστή χρήση του διαθέσιμου νερού που προμηθεύεται και ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί ενεργά την απώλεια πηγών κατά την διάρκεια της διαδικασίας.

The Green Road – Η Waterlogic πρόσφατα στήριξε την αποκλειστική συνεργασία με την PHS Waterlogic με την συμμετοχή στην έκθεση “The Green Road Initiative”, μέρος της έκθεσης ψυκτών νερού στο Avex τον Απρίλιο του 2007, όπου αναγνωρίσθηκαν οι πολλαπλές προσπάθειες αναφορικά με τις προκλήσεις για το περιβάλλον και τις έκανε ευρέως γνωστές σε αυτούς που παρακολούθησαν την έκθεση μέσω επίσημου εκθεσιακού υλικού. Ο πράσινος δρόμος σχεδιάστηκε ως μοναδικός οδηγός για την έκθεση και επέτρεψε στους επισκέπτες να αναγνωρίσουν πρόθυμα εκθέτες οι οποίοι μοιράζονται επίσης τους σκοπούς για τα θέματα του περιβάλλοντος. Δεν εξυπηρετεί μόνο στη προβολή της βιομηχανίας αλλά ταυτόχρονα ενεργεί σαν μεσάζων σε αυτούς που είναι επιφυλακτικοί στο χειρισμό τέτοιων θεμάτων.

Επίδραση περιβάλλοντος- Οι συσκευές Waterlogic υποβάλλονται σε αξιολογήσεις όσον αφορά στην επίδραση που έχουν στο περιβάλλον και η Waterlogic ενεργεί με το να συμβαδίζει και να συμμορφώνεται σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης για το περιβάλλον, για παράδειγμα η εταιρεία προσφάτως θα πιστοποιηθεί για το ISO 14001. Είναι εντελώς εθελοντικό το να αποκτήσει αυτό το πιστοποιητικό καθώς η Waterlogic δίνει μεγάλη αξία στην συμμετοχή σε περιβαντολλογικές διαδικασίες και θα εξακολουθήσει να το κάνει.