Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο

210 940 1700

Green: Είναι συνώνυμη της γλωσσολογίας περιβάλλοντος.

Περιβαντολλογική δράση: Υποστηρίζει τη συνεχή διαχείρηση των πηγών καθώς και την προστασία (και την αποκατάσταση όταν είναι απαραίτητο) του φυσικού περιβάλλοντος μέσω αλλαγών στη δημόσια τακτική και στη μεμονωμένη συμπεριφορά.

Συνεχής στήριξη: Ανάπτυξη σύμφωνη με τις ανάγκες του παρόντος χωρίς συμβιβασμό στην ικανότητα των μελλοντικών γενεών έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις δικές τους ανάγκες..

Υπερθέρμανση παγκοσμίως: Με την καύση ορυκτών καυσίμων όπως λιθάνθρακας, αερίου λαδιού και την κοπή των δέντρων έχουμε δραματική αύξηση του όγκου του διοξειδίου άνθρακα στη γή, η ατμοσφαιρική θερμοκρασία ανεβαίνει

Κάντε μικρά βήματα με σκοπό την ελάττωση των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον.

Αποτύπωμα λιθάνθρακα: Ενας τρόπος μέτρησης της μονάδας του διοξειδίου του άνθρακα όπου αποτυπώνεται πόσο οι ανθρώπινες δραστηριότητες επιδρούν στο περιβάλλον μέσω αερίων.

Αέρια φαινομένου Θερμοκηπίου: Το διοξείδιο του άνθρακα καθώς και άλλα αέρια ζεσταίνουν την επιφάνεια του πλανήτη φυσικά με το να παγιδεύουν την ηλιακή θερμότητα στην ατμόσφαιρα.

Επίδραση φαινομένου θερμοκηπίου: Η απορρόφηση μεγάλης κλίμακας ακτινοβολίας από τον ήλιο καθώς φθάνει στην γή ζεσταίνει την γήινη ατμόσφαιρα, η οποία επίσης ζεσταίνεται με την μεταφορά αισθητής και λανθάνουσας θερμότητας από την επιφάνεια.Τα αέρια Greenhouse επίσης εκπέμπονται σε μεγάλη κλίμακα εξίσου στο διάστημα καθώς και κάθετα στην επιφάνεια Το κάθετο τμήμα αυτού του μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολίας εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα