Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο

210 940 1700

Βόρειο Αμερικάνικο πιστοποιητικό το οποίο αποδεικνύει την συμμόρφωση της συσκευής σύμφωνα με τα αναγραφόμενα πρότυπα στην συσκευή και ελέγχει τις διαδικασίες των εργοστασιακών εγκαταστάσεων.