Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο

210 940 1700

Διεθνής Οργανισμός ο οποίος ελέγχει τα συστήματα βελτίωσης πόσιμου νερού.

Ο Water Quality Association (WQA) είναι ένας μη κερδοσκοπικός διεθνής εμπορικός οργανισμός και αντιπροσωπεύει την τοπική, εμπορική, βιομηχανική καθώς και την μικρή κοινότητα της βιομηχανίας των συστημάτων βελτίωσης νερού. Ο WQA διατηρεί διάλογο με άλλες οργανώσεις αντιπροσωπεύοντας διάφορα πεδία αναφορικά με την βιομηχανία του νερού, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή, των κυβερνητικών οργανώσεων και τα βιομηχανικά μέλη. Ο WQA είναι μία πηγή αξιόπιστων πληροφοριών, είναι η φωνή της βιομηχανίας, μία πηγή εκμάθησης για τους επαγγελματίες, ένα εργαστήριο για τον έλεγχο του προϊόντος και μία επικοινωνία με το ευρύ κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.wqa.org.